شرایط و ضوابط عمومی گویندگی صدا

موضوع همکاری به صورت پروژه‌ای برای گویندگی صدای پروژه‌های مشتریان مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24

نسخه 0.5: 1392/06/21

این توافقنامه در برگیرنده شرایط و ضوابط همکاری مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 که به واسطه همکاری همکاران با این مرکز جاری و عملیاتی می باشد، و Trans24 مجاز است بدون اطلاع قبلی نسبت به تغییر، ویرایش، کسر، و اضافه بخش ها یا کل آن اقدام نماید. شرایط و ضوابط ذیل معیار همکاری فی مابین همکاران با مجموعه Trans24 می باشد، و آغاز و ادامه همکاری به منزله پذیرفتن کلیه شرایط و ضوابط ذیل می باشد.

شرایط و ضوابط ذیل مبنای همکاری و عملکرد متقابل بین مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 (کارفرما) و گوینده صدا (مجری) می‌باشد. بدیهی است این سند مقدم بر همه مکاتبات و مذاکرات شفاهی بوده و ملاک عمل در کلیه پروژه‌های ارجاع شده خواهد بود. همچنین مطابق شرایط و ضوابط عمومی همکاری با این مرکز، اعتبار مستندات همکاری به ترتیب شرایط و ضوابط اختصاصی پروژه (مندرج در ایمیل ارجاع پروژه) و سپس شرایط و ضوابط عمومی همکاری (این سند) خواهد بود.

1- ماهیت همکاری

همکاری فی مابین مرکز خدمات ترجمه Trans24 و همکاران این مجموعه، یک همکاری داوطلبانه و اختیاری است که به درخواست همکار و پس از تأمین ملزومات اولیه همکاری، با موافقت مجموعه Trans24 به مرحله اجرا گذاشته می شود. ماهیت همکاری به صورت آزادکار (Freelancer) می باشد که در آن به جز موضوع پروژه و مبالغ توافق شده در آن، سایر هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مخارج و غیره بر عهده طرفین بوده و هیچکدام مسئولیتی در قبال تأمین امور طرف مقابل فراتر از موضوع پروژه فی مابین را ندارند. همچنین با توجه به ماهیت همکاری داوطلبانه، هرکدام از طرفین می‌توانند با اعلان قبلی نسبت به اعلام لغو یا تعلیق همکاری اقدام نمایند.

2- موضوع همکاری

دوبله و گویندگی صدا برای فیلم‌ها مستندات آموزشی، و فایل‌های صوتی مشتریان مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 به شیوه همکاری پروژه‌ای

3- تعرفه و حق‌الزحمه

تعرفه همکاری مبلغ توافق شده بین طرفین برای پرداخت به ازای هر دقیقه گویندگی صحیح و استاندارد مطابق ضوابط و شرایط همکاری می‌باشد. بدیهی است در صورت آغاز به همکاری، مبلغ پرداختی به گوینده بسته به سطح کیفی ارائه خدمت مطابق ضوابط به گوینده پرداخت خواهد شد. تعیین سطح گوینده از روی نمونه کارها و سوابق کاری قبلی و آزمون عملی دو مرحله‌ای تعیین خواهد گردید.

  1. حق الزحمه همکاران صرفنظر از مبلغ آن، در روز دوم یا سوم هر ماه به حساب ایشان واریز می گردد (به عنوان مثال، حق الزحمه اردیبهشت ماه در روز دوم یا سوم خردادماه واریز می گردد). با توجه به انتقال وجه حق الزحمه از طریق حواله بانکی، این تراکنش تنها در روزهای کاری بانک ها امکان پذیر است. لذا به عنوان یک قاعده، پرداخت حق الزحمه بین یک روز قبل یا بعد از زمان یاد شده در دستور کار امور مالی این مرکز قرار خواهد گرفت. از همکاران تقاضا می گردد، فقط درصورتیکه تا روز پنجم هر ماه ایمیل تسویه حساب ماه قبل خود را از مرکز دریافت نکردند، نسبت به پیگیری تسویه حساب خود از طریق ایمیل اقدام نمایند.
  2. پرداخت حق الزحمه به کلیه بانک های داخلی اماکن پذیر بوده و همکاران می بایست برای دریافت حق الزحمه خود، شماره شبای حساب خود در یکی از بانک های یاد شده اعلام نمایند. شماره شبا از طریق سایت اینترنتی بانک قابل دریافت است.
  3. چنانچه پروژه ای مشمول بازبینی گردد، طبق ضوابط موجود، حق الزحمه آن پروژه در دوره بعدی پرداخت ها، واریز خواهد شد.
  4. چنانچه زمان تحویل پروژه توسط گوینده به گونه ای باشد که اتمام زمان تعهد وارانتی رایگان مشتری پس از موعد تسویه حساب آخر ماه قرار گیرد، پرداخت حق الزحمه آن پروژه به ماه بعد موکول خواهد شد.

4- وصول پروژه

همکار گوینده موظف است به محض دریافت ایمیل ارجاع پروژه، و پس از بررسی شرایط و ضوابط آن، نسبت به وصول پروژه در پاسخ به ایمیل ارجاعی اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پاسخ به موقع، پروژه لغو خواهد شد.

5- زمان شروع

زمان شروع عبارتست از زمان ارسال پروژه به همکار توسط مدیر پروژه (زمان ثبت شده در ایمیل ارجاع پروژه)

6- زمان تحویل

زمان تحویل عبارتست از تاریخ و ساعت تحویل پروژه مندرج در نامه ارجاع پروژه، ارسالی به نشانی پست الکترونیک یا کارتابل مجازی همکار. همکار موظف است در این زمان پروژه را به صورت کامل و در قالب فایل‌های صوتی خروجی استودیو تحویل مرکز نماید. در غیراینصورت پس از زمان اعلام شده جریمه دیرکرد محاسبه خواهد شد.

تذکر: از آنجایی که عذر شخصی برای مشتری پذیرفته نبوده و موضوعیت ندارد، پیشنهاد می شود همکارانی که به هر دلیل (نقص فنی، بیماری جسمی، کسالت، ناراحتی‌های روحی، سفر پیش رو، رویداد مهم پیش رو (نامزدی، ازدواج) و غیره) نخواهند توانست کار را در نهایت کیفیت مورد انتظار از ایشان و در زمان مقرر تحویل نمایند، جداً از پذیرفتن پروژه خودداری نمایند، تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

7- تمرین کافی

گوینده موظف است از زمان دریافت پروژه تا زمان ضبط صدا در استودیو زمان لازم برای تمرین و رفع ایرادات احتمالی را به پروژه اختصاص دهد. ادای صحیح و کامل لغات و عبارات بسیار حائز اهمیت است. لذا اکیداً توصیه می‌گردد درصورتیکه در زمینه تلفظ و ادای کلمه یا عبارات خاص مشکلی وجود دارد، حتماً به طور کتبی (در پاسخ به ایمیل ارجاع پروژه) از مرکز درخواست گردد و پاسخ کتبی دریافت شود.

8- استودیو صدا

ضبط صدا در استودیو صدا انجام خواهد گردید. گوینده موظف است در زمان اعلام شده توسط مدیر پروژه نسبت به حضور به موقع در محل استودیو تمهیدات لازم را به کار گیرد. بدیهی است در صورت عدم حضور به موقع، هزینه زمان از دست رفته بر عهده گوینده خواهد بود.

9- عدم آمادگی

درصورتیکه به هر دلیل گوینده نتواند راندمان و کارایی لازم را در هنگام ضبط صدا ارائه نماید، به طوریکه موجب از دست رفتن زمان استودیو، و نیز ارائه کاری بی کیفیت یا زیر حد استاندارد شود، هرگونه هزینه ضبط مجدد و اصلاحات بر عهده گوینده خواهد بود.

تذکر مهم: برآورد زمان حضور در استودیو بر مبنای حداکثر زمان مورد نیاز برای ضبط صدا با آمادگی قبلی می‌باشد. لذا درصورت فراتر رفتن زمان ضبط صدا از زمان مجاز، هزینه استودیو از حق الزحمه گوینده کسر خواهد گردید. لازمه ضبط صدا در زمان کافی ارائه شده، تمرین کافی است، که جزو وظایف گوینده می‌باشد. صدای خروجی باید عاری از هرگونه ایراد و تپق و نویزهای انسانی (سرفه، عطسه، و …) باشد. گوینده موظف است تائید صحت هر جمله ضبط شده را از صدابردار گرفته و در صورت نیاز به ضبط مجدد، آنرا از صدابردار درخواست نماید. صدابردار موظف است به دفعات نامحدود تا حصول نتیجه مطلوب نسبت به ضبط مجدد اقدام نماید.

10- کنترل کیفی

در صورتیکه کار نهایی مطابق با شرایط و ضوابط پروژه نباشد، مرکز مجاز است پروژه را لغو نماید. دراینصورت، مرکز مجاز است بخش یا کل حق الزحمه پروژه را به عنوان ضرر و زیان و یا برای انجام توسط همکاران دیگر ضبط نماید.

11- پاداش

پاداش عبارتست از هدیه قابل پرداخت به گوینده در صورت انجام پروژه فراتر از استانداردها و حدود تعریف شده برای پروژه. پاداش هدیه بوده و پرداخت آن به اختیار و تشخیص مدیر پروژه می باشد، لذا پرداخت پاداش در یک پروژه هیچ حقی را برای دریافت پاداش در پروژه های بعدی برای گوینده ایجاد نمی‌کند.

12- کپی‌رایت و مالکیت اثر

کلیه حقوق محتوای ضبط شده متعلق به مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می باشد.

13- حفظ و صیانت از اسرار

کلیه اطلاعات مرتبط با مشتری و پروژه و موضوع پروژه خصوصی تلقی شده و همکار حق افشا یا در اختیار گذاشتن اصل یا محصول پروژه به غیر را ندارد، مگر با درخواست کتبی مدیریت مرکز Trans24.

14- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین، موضوع ابتدا با مذاکره کتبی، و در مرحله دوم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی در شهر تهران پیگیری خواهد شد.

15- سلب مسئولیت

پذیرش به عنوان مترجم و همکار، هیچ حقی را برای اختصاص پروژه برای افراد پذیرفته شده ایجاد نمی نماید و مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 مجاز است بر طبق ضوابط و اولویت های خود و با توجه به موجود بودن پروژه در ماه های مختلف سال، نسبت به اختصاص پروژه به همکاران اقدام نماید. بدیهی است ملاک انتخاب گوینده، نمونه صدای ایشان در سایت و تبعاً نظر و تصمیم مشتری می‌باشد.

16- همکاران مشکل ساز

فضای کاری مجموعه همکاران Trans24، فضایی مملو از صمیمیت، احترام و درک متقابل می باشد. در اجرای قوانین هیچ استثنائی وجود نداشته و هیچ کس مورد تبعیض واقع نمی شود. هرگونه جوسازی و اخلال در روند شفاف کاری مجموعه از قبیل چانه زنی بر سر زمان پروژه، چانه زنی بر سر حق الزحمه مصوب، چانه زنی بر سر نتیجه آزمون، درخواست های پی در پی برای پروژه، بی احترامی به کادر اجرایی مرکز، و هرگونه حاشیه سازی که زمانی که می تواند صرف کار مولد و فعالیت مثبت شود را برای توضیح و توجیه و پرداختن به حاشیه هدر دهد پذیرفته نیست و موجب اخلال در روند کار معمول مرکز و همکاران آن و اتلاف منابع خواهد شد. لذا از کلیه همکاران حاضر و کلیه دوستانی که علاقمند به همکاری با این مرکزهستند تقاضا می گردد فعالیت کاری و حرفه ای را به هیچ وجه دچار اخلال و حاشیه نکنند. بدیهی است این مرکز تعهدی در خصوص ارائه کار به همکاران مشکل ساز حتی در صورت پذیرفته شدن در آزمون ورودی را نخواهد داشت. همچنین این مرکز هیچگونه تعهدی در قبال ارائه و ادامه کار با همکارانی که به پروژه های ارجاعی به شکل انتخابی (selective) نگاه می کنند نداشته و مطابق با ضوابط لغو همکاری در این رابطه عمل خواهد شد.

17- لغو همکاری

  1. همکاران مجاز به عدم پذیرش پروژه به تعداد فقط یک بار در ماه می باشند. لغو پروژه  بیش از  دفعات یاد شده در ماه از سوی همکار، نشان از عدم تمایل به همکاری، و اولویت های کاری غیر از همکاری با این مرکز می باشد. در چنین حالتی، اولویت مرکز نیز همکاری با همکاران علاقمند به همکاری بوده، و در صورت عدم دریافت پاسخ در رابطه با تعلیق همکاری ظرف ۳ روز از ارسال نامه مربوطه، مطابق بند ۲ ماده ۲۶، همکاری به صورت یک طرفه لغو خواهد شد. بدیهی است درصورتیکه شرایط خاص نظیر بیماری، فوت اقوام، حوادث، سفر و غیره علت عدم پذیرش پروژه خواهد بود، همکاران می بایست از قبل یا در اولین فرصت ممکن، مراتب را به اطلاع مرکز برسانند تا پروژه تا اطلاع بعدی برای ایشان ارسال نشود. از آنجایی که امکان ارتباط دو طرفه از طریق ایمیل، سامانه پیامک (۳۰۰۰۴۵۷۰۲۴۲۴۲۴) و تلفن های مرکز به عنوان ساده ترین و راحت ترین راه های ارتباطی وجود دارد، بدیهی است هرگونه عدم اطلاع رسانی پذیرفته نخواهد بود.
  2. همکاری مطابق آنچه از مفهوم آن پیداست، امری داوطلبانه است، و طرفین می توانند در هر زمان، با اعلان قبلی و ذکر دلیل، نسبت به قطع همکاری اقدام نمایند. بدیهی است در صورت قطع همکاری توسط همکاران و تمایل ایشان به همکاری مجدد با این مرکز، موافقت با همکاری مجدد طبق نظر مدیریت مرکز به صورت موردی بررسی خواهد گردید.
  3. تعلیق همکاری چه خواسته و ناخواسته، و چه به دلیل پروژه های دیگر یا مشغله های کاری دیگر، بیش از ۲ ماه (با اعلام قبلی و کتبی همکار)، موجب لغو همکاری می گردد. همچنین در مواردی که همکار در بازه های مشخص یا نامشخص اقدام به مکاتبه جهت حفظ ظاهر همکاری نموده و زمان خود را به همکاری با غیر اختصاص می دهد، درصورتیکه در این بازه پروژه ای نپذیرد، بازه زمانی اینگونه ارتباطات جزو بازه تعلیق همکاری محسوب شده و پس از ۲ ماه مطابق ضوابط، همکاری ایشان با مرکز لغو خواهد شد.
  4. همکارانی که از همکاری با این مرکز به هر دلیل محروم می شوند، در صورت تمایل به همکاری مجدد، باید قبل از اقدام مجدد، علل قطع همکاری را (در صورت امکان، مثال: افزایش مهارت ترجمه، افزایس کیفیت ترجمه، اصلاح روش های غلط در ترجمه، یادگیری ترجمه تخصصی به جای ترجمه تحت اللفظی) برطرف نموده و سپس اقدام به درخواست همکاری مجدد نمایند. بدیهی است همکارانی که به علت ماده ۱۰ یا بند ۲ ماده ۲۲ توافقنامه حاضر از همکاری با این مرکز محروم می شوند، حق درخواست همکاری مجدد را نخواهند داشت.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *