به منظور ارج نهادن به حقوق مشتریان گرامی و اطمینان از حصول استانداردهای کیفی خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 و ارتقای کیفی مهارت‌های همکاران این مجموعه، گارانتی طلایی ۹۶ ساعته به طور استاندارد بر روی کلیه سفارشات اعمال می‌گردد.

شرایط استفاده از گارانتی خدمات

  1. قرار گرفتن زمان ارسال درخواست بازبینی در بازه زمانی مجاز گارانتی مندرج در ایمیل تحویل پروژه. پس از اتمام مهلت گارانتی، درخواست بازبینی پذیرفته نخواهد شد.
  2. مشخص نمودن موارد مشکل‌دار با قلم قرمز در فایل Word ترجمه (در حداقل 30% کل متن ترجمه شده. مثال: در متن ترجمه ۱۰ صفحه‌ای، حداقل 3 صفحه اول بررسی و ایرادات علامت‌گذاری شده باشد.)
  3. بیان دقیق ایرادات وارده. (لطفاً توجه داشته باشید، صرفاً بیان این مطلب که “این پاراگراف یا جمله مشکل دارد” یا “بازبینی گردد” یا “از ترجمه انجام شده راضی نیستم” یا “ترجمه تخصصی نیست” یا “گوگل ترنزلیت از این بهتر ترجمه می‌کند” به معنای عدم اشراف بر ترجمه بوده، و لذا درخواست قابل پیگیری نخواهد بود.

نکات مهم

  1. بررسی درخواست شما منوط به حصول کلیه موارد بالا می‌باشد، و چنانچه هرکدام حاصل نشود، درخواست شما رد خواهد شد.
  2. ثبت درخواست بازبینی بدین معناست که پیش از درخواست، حداقل یکبار متن ترجمه شده را بررسی نموده و می‌توانید ایرادات وارده را به کل متن بسط دهید.
  3. ترجمه تحت‌اللفظی لغات و عبارات تخصصی وفق ماده “سلب مسئولیت و درخواست قالب واژه‌نامه تخصصی” موضوع تبصره‌های ایمیل برآورد هزینه ارسالی در ابتدای کار، مشمول درخواست بازبینی نمی‌باشد و عدم ارسال قالب واژه‌نامه به منزله قبول مسئولیت مشتری در این رابطه است.
  4. لطفاً برای انجام درخواست خود صرفاً از طریق این صفحه اقدام نمایید. بدیهی است، به درخواست‌های ایمیل شده یا تلفنی، با توجه به عدم طی فرآیند ثبت درخواست بازبینی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. یکبار درخواست بازبینی در بازه گارانتی به صورت رایگان ارائه شده و هرگونه درخواست جدید و یا تکمیلی مرتبط با درخواست اول مشمول هزینه خواهد بود. لذا خواهشمند پیش از درخواست بازبینی، کلیه ایرادات مربوطه را شناسایی و ثبت نمایید. بدیهی است اولین درخواست بازبینی دریافتی از شما ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت و از درخواست‌های بعدی صرفنظر خواهد شد.