Statement of Research Intent

Statement of Research Interest

Research Statement

بسیاری از دوره‌های آکادمیک نظیر دوره دکتری (Doctorate Education) و پسا دکتری (Post Doc)، علاوه بر بیانیه فلسفه تدریس (Statement of Teaching Philosophy) در CV و رزومه، نیازمند بیانیه پژوهشی یا Statement of Research Interest یا SRI هستند. SRI فرصتی را برای شما ایجاد می‌نماید تا اطلاعاتی فرای اطلاعات CV/رزومه، فهرست دروس پاس شده و یا تدریس شده، و سوابق نشر (چاپ مقاله و کتاب) ارائه نمائید.

SRI یا انگیزه نامه پژوهشی، مستندی است کوتاه، اما غنی. حجم اغلب اسناد SRI در حدود دو صفحه یا کمتر می‌باشد، مگر اینکه دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مربوطه دستورالعمل مشخصی در این رابطه ارائه نموده باشد. در این فضای محدود، باید به شیوه‌ای موجز و متقاعدکننده به بیان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فعالیت‌ها و سوابق خود بپردازید. به بیان دیگر، یک SRI دو صفحه‌ای قوی، بسیار مؤثرتر و بهتر از یک انشای بی‌ربط و طولانی پنج صفحه‌ای است.

خوشبختانه، اغلب اسناد Statement of Research Interest یا SRI می‌توانند از آهنگ مشابهی پیروی کنند. لذا شما می‌توانید در قالب نگارش SRI، تازگی و تأثیر پژوهش خود را در قالب برنامه‌های پژوهشی آینده در SRI خود بگنجانید. همانند SoP، هدف شما در نگارش SRI، متمایز ساختن خود از رقباست.

SRI در مورد شماست؛ اینکه به عنوان یک پژوهشگر، شما چه شخصیتی دارید، علایق پژوهشی شما چیست، آینده پژوهشی خود را چگونه می‌بینید، دستاوردهای شما کدامند، و چگونه می‌توانند شما را به سوی اهداف آینده‌تان به جلو برانند؟

در همین راستا، و با تکیه بر تجربه چندین ساله در زمینه نگارش محتوای مورد نیاز برای پذیرش از دانشگاه‌های خارجی، مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 توانایی منحصربه‌فرد خود در زمینه نگارش SRI یا بیانیه علایق پژوهشی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با استفاده از خدمات نگارش SRI این مرکز بتوانید توانایی‌های خود را بر پایه موفقیت‌های علمی گذشته، برنامه‌های پژوهشی تحقیقاتی آینده، و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در دانشگاه مورد نظرتان به نحو مؤثر به نمایش بگذارید.

بی‌شک با دریافت خدمات نگارش SRI مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 خواهید توانست توانایی خود را در اجرای طرح‌های پژوهشی در شاخه تخصصی و گرایش مورد نظرتان، با تکیه بر سوابق علمی پژوهشی گذشته و نیز امکانات تحقیقاتی آینده در دانشگاه مقصد به اثبات برسانید. خدمات نگارش SRI این مرکز، آینده پژوهشی شما در مقطع دکتری یا فوق دکتری را در مسیری روشن و با اطمینان قرار خواهد داد.