برخی نمونه کارهای ترجمه و دوبله مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 در زمینه ترجمه فیلم‌های مستند را می توانید در پایین مشاهده فرمائید.

سلب مسئولیت

فیلم‌های مستند مندرج در این صفحه به درخواست مشتری ترجمه و برای استفاده شخصی/داخلی به ایشان ارائه گردیده و مطابق شرایط و ضوابط خدمات مرکز، هرگونه انتشار یا استفاده تجاری از آثار منوط و مشروط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط می باشد.