توجه

برای زبان‌های غیر از انگلیسی پذیرش همکار صرفاً بر اساس رزومه و نمونه کار قبلی است و آزمون ورودی فقط برای زبان انگلیسی برگزار می‌گردد.

فرآیند جذب

فرآیند جذب همکاران در مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24

جذب همکار مترجم و ویراستار

اطلاعات آزمون زبان انگلیسی

   • نحوه برگزاری آزمون: غیرحضوری
   • تاریخ‌ برگزاری آزمون:  همه روزه
   • زمان ارسال محتوای آزمون توسط مرکز: پس از بررسی اطلاعات ثبت نام مترجم
   • آخرین مهلت تحویل پاسخ آزمون توسط داوطلبان:  طبق زمانبندی مندرج در ایمیل محتوای هر آزمون – در صورت شرکت در چند آزمون، مدت زمان آزمون‌ها با یکدیگر جمع می‌شود. افرادی که در چند آزمون شرکت می کنند موظفند در بازه زمانی اعلام شده پاسخ هر یک از آزمون‌ها را ارسال نمایند.
   • لوازم مورد نیاز برای شرکت در آزمون: کامپیوتر، نرم‌افزار Word جهت تایپ پاسخ آزمون
   • شرایط پیش فرض آزمون: از آنجایی‌که آزمون برای ارزشیابی کیفیت و مهارت ترجمه شماست، لطفاً فقط خودتان نسبت به شرکت در آزمون اقدام نموده و از کمک گرفتن از دوستان پرهیز نمائید. بدیهی است در صورت پذیرش در آزمون و عدم تطابق کیفی پروژه‌های همکاری با نمونه ترجمه شده در آزمون، متقاضی مردود و از ادامه همکاری با مجموعه محروم خواهد شد.
    • هزینه شرکت در آزمون: رایگان

گام بعدی چیست؟

ثبت‌نام در آزمون به منزله مطالعه کامل شرایط و ضوابط همکاری این مرکز می‌باشد.