فرم آپلود جواب آزمون

همکار گرامی، لطفاً فایل های جواب آزمون خود را پس از تکمیل اطلاعات کامل فرم آپلود فرمائید.
 • آپلود فایل

  لطفاً فایل Word جواب آزمون ها را مطابق دستورالعمل راهنمای آزمون پیسوت نمائید.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : doc, docx, xls, xlsx.
  لطفاً فایل‌های خود را انتخاب کرده یا روی محدوده نقطه‌چین رها کنید.
  لطفاً فایل‌های جواب آزمون خود را به همان شکل فایل‌های دریافتی نامگذاری نموده و پیوست نمائید.
  در صورت ناقص بودن فایل های ارسالی، ارسال مجدد فایل ها بعد از موعد تحویل جواب آزمون قابل قبول نمی باشد.