نوشته‌ها

دسترسی به سایت از طریق دامنه جدید itrans24.com

دسترسی به سایت از طریق دامنه جدیددسترسی به سایت از طریق دامنه جدید

دسترسی به سایت از طریق دامنه جدید

با سلام خدمت دوستان عزیز

بعد از مشکلاتی که بابت تحریم های گوگل بر علیه ایران، ایرانی، زبان ایرانی و هرچه دیگر که ایرانی باشد داشتیم، برای حضور در لینک ها و تبلیغات اسپانسر شده گوگل مجبور شدیم دامنه جدیدمان یعنی itrans24.com را که پیش تر به عنوان دامنه ثانویه بود، به عنوان دامنه اصلی قرار داده و سایت را به طور کلی روی دامنه جدید منتقل کنیم. البته هیچگونه مشکلی بابت سرویس ها و خدمات پیش نیامده و نخواهد آمد و سایت کماکان با نشانی www.trans24.ir از سراسر دنیا قابل دسترسی می باشد.

مرکز ترجمه و نگارش محتوای ترنس ۲۴

بعد از مشکلاتی که بابت تحریم های گوگل بر علیه ایران، ایرانی، زبان ایرانی و هرچه دیگر که ایرانی باشد داشتیم، برای حضور در لینک ها و تبلیغات اسپانسر شده گوگل مجبور شدیم دامنه جدیدمان یعنی itrans24.com را که پیش تر به عنوان دامنه ثانویه بود، به عنوان دامنه اصلی قرار داده و سایت را به طور کلی روی دامنه جدید منتقل کنیم. البته هیچگونه مشکلی بابت سرویس ها و خدمات پیش نیامده و نخواهد آمد و سایت کماکان با نشانی www.trans24.ir از سراسر دنیا قابل دسترسی می باشد.بعد از مشکلاتی که بابت تحریم های گوگل بر علیه ایران، ایرانی، زبان ایرانی و هرچه دیگر که ایرانی باشد داشتیم، برای حضور در لینک ها و تبلیغات اسپانسر شده گوگل مجبور شدیم دامنه جدیدمان یعنی itrans24.com را که پیش تر به عنوان دامنه ثانویه بود، به عنوان دامنه اصلی قرار داده و سایت را به طور کلی روی دامنه جدید منتقل کنیم. البته هیچگونه مشکلی بابت سرویس ها و خدمات پیش نیامده و نخواهد آمد و سایت کماکان با نشانی www.trans24.ir از سراسر دنیا قابل دسترسی می باشد.