نوشته‌ها

اطلاعیه امور مالی: تغییر شرایط و ضوابط پرداخت

اطلاعیه امور مالی: تغییر شرایط و ضوابط پرداخت

اطلاعیه امور مالی: تغییر شرایط و ضوابط پرداختبه اطلاع کلیه همکاران مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، بنا به درخواست جمعی از همکاران و بررسی و تصمیم مدیریت مرکز، با توجه به وارانتی رایگان ۴۸ ساعته خدمات مرکز و لزوم گذشتن حداقل ۴۸ ساعت از زمان تحویل پروژه به مشتریان قبل از انجام تسویه حساب با همکاران، لذا برای تسویه حساب کامل حق الزحمه های هر ماه در حساب های همان ماه و موکول نشدن پرداخت های آخر ماه به ماه بعد، از این پس کلیه حساب ها در روز دوم یا سوم ماه بعد پرداخت خواهند شد. مزیت روش جدید آن است که پروژه هایی که به عنوان مثال در روزهای ۲۹، ۳۰، و ۳۱ ماه توسط همکاران تحویل می شود، در پرداختی های همان ماه محاسبه و تسویه خواهند شد، و نه در تسویه حساب ماه بعد.

همکاران گرامی می توانند جزئیات بیشتر را در بند (۱) ماده (۱۹) شرایط و ضوابط همکاری مطالعه فرمایند.

با تقدیم احترام،

امور مالی

مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24

تغییر زمان پرداخت حق الزحمه آبان ماه ۱۳۹۱

تغییر زمان پرداخت حق الزحمه آبان ماه ۱۳۹۱

تغییر زمان پرداخت حق الزحمه آبان ماه ۱۳۹۱

تغییر زمان پرداخت حق الزحمه آبان ماه ۱۳۹۱به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند، با توجه به تعطیلات ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و تعطیلی مرکز، پرداخت های آبان ماه پس از تعطیلات (دوشنبه، ۰۶ آذر ۱۳۹۱) انجام می پذیرد. از همکاری و همراهی شما همکار گرامی کمال تشکر را داریم.

واریز ها بعد از تعطیلی به حساب همکاران واریز می گردد و رسید پرداخت ایمیل خواهد شد

با تقدیم احترام،

امور مالی مرکز Trans24

تغییر زمان پرداخت حق الزحمه آبان ماه ۱۳۹۱

به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند، با توجه به تعطیلات ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و تعطیلی مرکز، پرداخت های آبان ماه پس از تعطیلات (دوشنبه، ۰۶ آذر ۱۳۹۱) انجام می پذیرد. از همکاری و همراهی شما همکار گرامی کما تشکر را داریم.واریز ها بعد از تعطیلی به حساب همکاران واریز می گردد و رسید پرداخت ایمیل خواهد شد به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند، با توجه به تعطیلات ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و تعطیلی مرکز، پرداخت های آبان ماه پس از تعطیلات (دوشنبه، ۰۶ آذر ۱۳۹۱) انجام می پذیرد. از همکاری و همراهی شما همکار گرامی کما تشکر را داریم. واریز ها بعد از تعطیلی به حساب همکاران واریز می گردد و رسید پرداخت ایمیل خواهد شد. از همکاری و همراهی شما همکار گرامی کما تشکر را داریم. واریز ها بعد از تعطیلی به حساب همکاران واریز می گردد و رسید پرداخت ایمیل خواهد شد از همکاری و همراهی شما همکار گرامی کما تشکر را داریم. واریز ها بعد از تعطیلی به حساب همکاران واریز می گردد و رسید پرداخت ایمیل خواهد شدتعطیلی مرکز، پرداخت های آبان ماه پس از تعطیلات (دوشنبه، ۰۶ آذر ۱۳۹۱) انجام می پذیرد. از همکاری و همراهی شما همکار گرامی کما تشکر را داریم.واریز ها بعد از تعطیلی به حساب همکاران واریز می گردد و رسید پرداخت ایمیل خواهد شد