نوشته‌ها

چند نکته مهم درباره سبک آزمون های جذب مترجمین Trans24

اطلاعات بیشتر درباره آزمون جذب نیروی مترجم و ویراستارپیرو سؤال تعدادی از دوستان و همکاران عزیز درباره سبک و سیاق آزمون های Trans24، لازم می دانیم موارد ذیل را متذکر شویم:

  • آزمون های ما غیرحضوری هستند: برگزاری آزمون فرصتی است برای داوطلبین شرکت کننده تا بتوانند مهارت خود را در ترجمه و ویراستاری و سایر مهارت های مورد آزمون محک بزنند. از آنجایی که ماهیت فعالیت و همکاری به صورت غیرحضوری است، لذا شرایط آزمون نیز برای سازگاری هرچه بیشتر با شرایط واقعی و استاندارد همکاری به صورت مجازی و غیرحضوری می باشد. به همین علت، برگزاری آزمون حضوری کاری بیهوده  خواهد بود. داوطلبین شرکت در آزمون می توانند همانند شرایط واقعی ترجمه، از هرگونه منبع و وسیله از قبیل دیکشنری و غیره برای انجام آزمون استفاده کنند. ادامه مطلب