نوشته‌ها

فعال شدن ویژگی جدید انتقال وجه کارت به کارت شتابی

فعال شدن ویژگی جدید انتقال وجه کارت به کارت شتابی

فعال شدن ویژگی جدید انتقال وجه کارت به کارت شتابی

بنا به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کلیه بانک های کشور موظفند امکان انتقال کارت به کارت شتابی صرفنظر از بانک صادرکننده کارت را بر روی خودپردازهای (ATM) خود فعال نمایند. پیش تر تنها امکان انتقال وجه کارت به کارت شتابی از بانک مبدا یا مقصد وجود داشت، بدین معنی که به عنوان مثال، برای انتقال وجه از کارت بانک سامان به کارت بانک ملت، بایستی از یکی از خودپردازهای بانک ملت یا سامان برای انتقال وجه استفاده می کردید. با فعالسازی قابلیت جدید، با استفاده از هر کارت بانکی عضو شتاب، و با مراجعه بر هر خودپرداز بانکی عضو شتاب (می توانید به هر بانک دلخواه مراجعه کنید)، خواهید توانست به هر کارت دیگر عضو شتاب انتقال وجه شتابی داشته باشید. به عنوان مثال، درصورتیکه کارت بانک ملی دارید، می توانید با مراجعه به خودپرداز بانک اقتصاد نوین، به کارت بانک صادرات پول واریز کنید. گفتنی است، این سامانه جدید هم اینک فعال و عملیاتی است.

مرکز ترجمه و نگارش محتوای ترنس ۲۴

بنا به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کلیه بانک های کشور موظفند امکان انتقال کارت به کارت شتابی صرفنظر از بانک صادرکننده کارت را بر روی خودپردازهای (ATM) خود فعال نمایند. پیش تر تنها امکان انتقال وجه کارت به کارت شتابی از بانک مبدا یا مقصد وجود داشت، بدین معنی که به عنوان مثال، برای انتقال وجه از کارت بانک سامان به کارت بانک ملت، بایستی از یکی از خودپردازهای بانک ملت یا سامان برای انتقال وجه استفاده می کردید. با فعالسازی قابلیت جدید، با استفاده از هر کارت بانکی عضو شتاب، و با مراجعه بر هر خودپرداز بانکی عضو شتاب (می توانید به هر بانک دلخواه مراجعه کنید)، خواهید توانست به هر کارت دیگر عضو شتاب انتقال وجه شتابی داشته باشید. به عنوان مثال، درصورتیکه کارت بانک ملی دارید، می توانید با مراجعه به خودپرداز بانک اقتصاد نوین، به کارت بانک صادرات پول واریز کنید. گفتنی است، این سامانه جدید هم اینک فعال و عملیاتی است.