نوشته‌ها

10 فرمان براي نگارش علمي و جذاب

ده فرمان برای نگارش علمی و جذاب

ده فرمان برای نگارش علمی و جذاب ۱- یک تفکر قدیمی در معماری وجود دارد که می‌گوید شکل اشیا از عملکردشان پیروی می‌‌کند. این تفکر در نگارش هم وجود دارد. بسیاری از دانشمندان عقیده دارند هیچ چیزی مهم‌تر از نتایج مقالاتشان نیست. اما واقعیت این است که اولین عملکرد مقاله انتقال پیام به خواننده و […]