نوشته‌ها

ارتقای کمی و کیفی خدمات نگارش CV و رزومه

ارتقای کمی و کیفی خدمات نگارش CV و رزومه

به استحضار همکاران و مشتریان گرامی می رساند،

پس از انجام تغییرات اساسی در خدمات نگارش بیانیه هدف (SoP)، از مهرماه سال جاری، تغییرات عمده ای در خدمات نگارش CV ارائه خواهد شد که همانند خدمات SoP، خدمات نگارش CV و رزومه را از نظر تنوع خدمات و کیفیت ارائه خدمات دستخوش تغییرات بنیادی خواهد نمود. ادامه مطلب