نوشته‌ها

نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی

نمونه ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی

مدیریت دانش و فرهنگ بوروکراتیکترجمه مقاله فارسی به انگلیسی ISI جهت چاپ در ژورنال های ISI

بکارگیری RFID در گوشی موبایل و کاربرد آن در تجارت سیار (m-Commerce) – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

معیارهای ارزیابی پایداری منظر – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

توسعه سیستم Fuzzy Topsis جهت ارزیابی عملکرد اساتید در واحدهای دانشگاهی با استفاده از وزن های عینی و ذهنی – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

نورو فازی (Neuro Fuzzy) – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI ادامه مطلب

ترجمه تخصصی و انتخاب مترجم

ترجمه تخصصی متون ، انتخاب مترجم: از کجا، چگونه؟

ترجمه تخصصی و انتخاب مترجمترجمه تخصصی متون ، انتخاب مترجم: از کجا، چگونه؟

امروزه در سرتاسر وب، آگهی های متعددی در خصوص ترجمه متون تخصصی ، ترجمه حرفه ای ، ترجمه ارزان ، ترجمه فوری، ترجمه تضمینی و غیره مشاهده می کنید که در آن افراد آمادگی خود را جهت ترجمه متون عمومی و تخصصی در کلیه رشته ها اعلام نموده اند. اگر چه ارسال یک آگهی کار سختی نیست، اما آیا برآورده سازی نیاز مشتری یا دانشجویی که تنها مدت کوتاهی تا زمان تحویل ترجمه خود دارد کار ساده ای است؟ خیر!

ترجمه نیز همانند دیگر شاخه های علوم، کاری تخصصی است و نیازمند مهارت و تجربه کافی در زبان مورد استفاده و فن ترجمه می باشد. ادامه مطلب