نوشته‌ها

نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی

نمونه ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی

مدیریت دانش و فرهنگ بوروکراتیکترجمه مقاله فارسی به انگلیسی ISI جهت چاپ در ژورنال های ISI

بکارگیری RFID در گوشی موبایل و کاربرد آن در تجارت سیار (m-Commerce) – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

معیارهای ارزیابی پایداری منظر – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

توسعه سیستم Fuzzy Topsis جهت ارزیابی عملکرد اساتید در واحدهای دانشگاهی با استفاده از وزن های عینی و ذهنی – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

نورو فازی (Neuro Fuzzy) – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI ادامه مطلب

مقاله آموزش نگارش مقالات

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی ۱)

آموزش نگارش مقالات

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی ۱)

از کجا شروع کنیم؟

برای شروع یک مقاله بهترین کار مراجعه به اساتید دانشگاه و یا دانشجویانی است که قبلا مقاله داده باشند. این کار علاوه بر تسریع در یادگیری اصول نگارش مقالات، به شما در انتخاب زمینه تحقیقاتی کمک شایانی خواهد نمود. به یاد داشته باشید عمده مقالات حاصل کار گروهی می‌باشند و نگارش یک مقاله علمی معتبر، مستلزم بهره‌گیری از تجربیات و اندیشه دیگران است.

این اصول برای تمام علوم اعم از انسانی ، فنی مهندسی ، پزشکی ، هنر قابل استفاده است. ادامه مطلب