نوشته‌ها

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه تخصصی مقاله رشته مدیریت با عنوان کنترل بهینه یک سیستم صف‌بندی

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه مقاله رشته مدیریت با عنوان: بهبود عملکرد زیست محیطی از طریق رفتار شهروندی سازمانی در محیط زیست