نوشته‌ها

رفع مشکل فنی سایت

رفع مشکل فنی سایت

رفع مشکل فنی سایت

به اطلاع کلیه مشتریان و همکاران گرامی می رساند،

مشکلی که موجب کند شدن شدید سایت طی روزهای گذشته شده بود خوشبختانه شناسایی و توسط همکاران بخش فنی مرکز برطرف شد.

با سپاس از صبر و شکیبایی شما دوستان

مرکز ترجمه و نگارش محتوای ترنس ۲۴

به اطلاع کلیه مشتریان و همکاران گرامی می رساند،مشکلی که موجب کند شدن شدید سایت طی روزهای گذشته شده بود خوشبختانه شناسایی و توسط همکاران بخش فنی مرکز برطرف شد.با سپاس از صبر و شکیبایی شما دوستان به اطلاع کلیه مشتریان و همکاران گرامی می رساند، مشکلی که موجب کند شدن شدید سایت طی روزهای گذشته شده بود خوشبختانه شناسایی و توسط همکاران بخش فنی مرکز برطرف شد.به اطلاع کلیه مشتریان و همکاران گرامی می رساند،مشکلی که موجب کند شدن شدید سایت طی روزهای گذشته شده بود خوشبختانه شناسایی و توسط همکاران بخش فنی مرکز برطرف شد.با سپاس از صبر و شکیبایی شما دوستان