نوشته‌ها

بروزرسانی شرایط و ضوابط خدمات ترنس۲۴ در مورخ ۱۶ شهریور ۹۴

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان گرامی می رساند، بروزرسانی شرایط و ضوابط خدمات این مرکز در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ ۱۶:۳۵ انجام شده شده و مبنای کلیه پروژه‌های آتی پذیرفته شده توسط این مرکز قرار خواهد گرفت.

شرایط و ضوابط خدمات حاضر توسط مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 تدوین و منتشر گردیده و مبنا و پایه ارائه و اجرای مفاد خدمات آن می‌باشد. مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 حق خود را مبنی بر تغییر و تحول مفاد این توافقنامه در هر زمان، به هر میزان و بدون اطلاع قبلی محفوظ می‌دارد. بروزرسانی شایط و ضوابط خدمات این مرکز دربرگیرنده تغییر، حذف یا اضافه مفاد توافق فی ماین ترنس۲۴ و مشتریان می باشد و ملاک تعامل بین دو طرف خواهد بود.