نوشته‌ها

دل نوشته های یک مترجم – قسمت اول

دل نوشته های یک مترجمدل نوشته های یک مترجم

به قلم ا. نیکفر

تعریف من از مترجمی

مترجم را بیش از معنای تحت اللفظی آن به عنوان برگردانده زبانی به زبانی تعریف می‌کنم. او را فردی متعهد به اطلاع رسانی و نشر دانش راجع به آنچه در زبان های دیگر به وقوع می پیوندد، می‌دانم.

آغاز حرفه مترجمی

ترجمه را از زمانی که در شرکت پدرم مشغول به کار شدم آغاز کردم، آن زمان بیشتر به جنبه کاری و تجاری این شغل توجه داشتم تا به مشارکت در جهت یادگیری هر چه بیشتر و مداوم. ادامه مطلب