نوشته‌ها

شرایط و ضوابط همکاری بروزرسانی شد

به استحضار کلیه همکاران گرامی می‌رساند، شرایط و ضوابط همکاری مرکز در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ بروزرسانی شد.

بدینوسیله تقاضا می‌گردد کلیه همکاران گرامی نسبت به مطالعه دقیق این شرایط و ضوابط اقدام نمایند. مطابق با شرایط و ضوابط همکاری با این مرکز، کلیه شرایط و ضوابط به محض انتشار یا بروزرسانی اجرایی بوده و مشمول کلیه پروژه‌های در دست اجرا و آتی خواهند شد. بدیهی است شرایط و ضوابط همکاری عطف به ما سبق نمی‌شوند، که عطف به ما سبق در چنین حالتی به معنای پروژه هایی است که به اتمام رسیده اند، و نه پروژه‌های در دست اجرا.

مرکز ترجمه و نگارش محتوای ترنس ۲۴

تشخیص جدول بودن یا نبودن

تشخیص جدول بودن یا نبودنبه تازگی یکی از همکارانمان درباره یکی از پروژه های خود مطلبی را عنوان نمودند که ممکن است نقطه ابهام همکاران دیگر باشد.

 

مرکز محترم ترجمه Trans24

با سلام و احترام

در خصوص موارد مطروحه در نامه آن مرکز لازم به ذکر است:

تصاویر مورد نظر شامل نمودار سیر پیشرفت (تصویر ۲) و جدول حاوی نام شرکت های مختلف می باشد. ادامه مطلب