نوشته‌ها

آموزش ویدئویی رفع خودکار ایرادات فاصله گذاری در نرم افزار Word

آموزش ویدئویی رفع خودکار ایرادات فاصله گذاری در نرم افزار Word

آموزش ویدئویی رفع خودکار ایرادات فاصله گذاری در نرم افزار Wordیکی از مسائلی که در ارائه مطلب در قالب فایل Word مسئله ساز است، ایرادات قالب بندی (Formatting) از نوع فاصله گذاری (Spacing) است. راه حل برطرف کردن این ایرادات بازخوانی کامل متن و انجام اصلاحات به صورت دستی است.

اما آیا راه حل آسان تری نیز وجود دارد؟ بله!

شما می توانید با استفاده از امکان Search-Replace در نرم افزار Word، ایرادات فاصله گذاری را به طور خودکار برطرف کنید.

پس از مشاهده این آموزش ویدئویی خواهید توانست:

  1. ایرادات فاصله گذاری بین ویرگول، نقطه، و پرانتز را به طور خودکار و در کسری از ثانیه در کل متن اصلاح کنید.
  2. نیم فاصله را در متون خود درج نمائید. ادامه مطلب