نوشته‌ها

دستورالعمل بازخوانی متون انگلیسی

دستورالعمل بازخوانی مقالات ISI و متون ترجمه شده به زبان انگلیسی

آخرین بروزرسانی: 11 اردیبهشت 1393

این دستورالعمل برای بازخوانی کلیه متون ترجمه شده از فارسی به انگلیسی معتبر و الزامی می باشد.

همکاران موظف هستند برای ارائه خدمات بازخوانی متون ترجمه شده به ترتیب ذیل عمل نمایند:

1-  مطالعه کامل دستورالعمل دانشگاه Indiana  و یادگیری و اعمال کلیه موارد موجود در آن.
2- انتخاب کل متن (Ctrl+A) و انتخاب گزینه چپ به راست (متون انگلیسی نباید به صورت راست به چپ تایپ شوند)
3- تغییر کل قلم ها به Times New Roman 12pt
4- کشیده (Justify) کردن کل متن
5- کلیه عناوین در سمت چپ قرار گرفته و Bold شوند. ادامه مطلب