نوشته‌ها

حضور تیم ترجمه و نگارش محتوای Trans24 و ارائ هترجمه همزمان در اولین سمینار جوملا در ایران شهر مشهد

حضور فعال تیم ترجمه و نگارش محتوای Trans24 در اولین سمینار جوملا در ایران

حضور فعال تیم ترجمه و نگارش محتوای Trans24 در اولین سمینار جوملا در ایرانمرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 در تاریخ پنجشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۱ در اولین سمینار جوملا در ایران (JoomlaDay) در شهر مشهد مقدس حضور پیدا کرد و در چندین مورد اقدام به ارائه خدمات ترجمه همزمان برای سخنرانان ویژه سمینار آقای Hagen Graf و خانم Christine Graf و نیز ارائه چکیده ترجمه فیلم ریاست بنیاد Open Source Matters یا OSM آقای Paul Orwig و رئیس اسبق آن آقای Ryan Ozimek به مناسبت اولین روز جوملا در ایران اقدام نمود. ادامه مطلب