نوشته‌ها

تغییر ضوابط همکاری با مترجمین Trans24

تغییر ضوابط همکاری با مترجمین Trans24تغییر ضوابط درصد جریمه تأخیر در تحویل پروژه ترجمه

قابل توجه مترجمین و همکاران عزیز

طبق مصوبه جدید مدیریت مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24، به منظور سازماندهی بیشتر امور، از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ وحدت رویه به شرح ذیل در رابطه با پروژه های محوله به همکاران اعمال خواهد گردید.

شایان ذکر است هدف از این تغییرات ایجاد انگیزه بیشتر و شرایط عادلانه تر در رابطه با تأخیر در تحویل پروژه های محوله به همکاران عزیز می باشد. ادامه مطلب