نوشته‌ها

تغییر ضوابط همکاری با مترجمین Trans24

تغییر ضوابط درصد جریمه تأخیر در تحویل پروژه ترجمه

تغییر ضوابط همکاری با مترجمین Trans24تغییر ضوابط درصد جریمه تأخیر در تحویل پروژه ترجمه

قابل توجه مترجمین و همکاران عزیز

طبق مصوبه جدید مدیریت مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24، به منظور سازماندهی بیشتر امور، از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ وحدت رویه به شرح ذیل در رابطه با پروژه های محوله به همکاران اعمال خواهد گردید.

شایان ذکر است هدف از این تغییرات ایجاد انگیزه بیشتر و شرایط عادلانه تر در رابطه با تأخیر در تحویل پروژه های محوله به همکاران عزیز می باشد. ادامه مطلب