نوشته‌ها

چرا تعرفه کلمه ای بهترین روش محاسبه هزینه خدمات ترجمه است؟

چرا تعرفه کلمه ای بهترین روش محاسبه هزینه خدمات ترجمه است؟

برگرفته از مقاله ترجمه تخصصی متون، انتخاب مترجم: از کجا، چگونه؟ نوشته سیدمحمد موسوی

معمولاً سه روش برای برآورد هزینه متون ترجمه به کار می رود:

۱ – چیدن متن الکترونیکی ارسال شده درون نرم افزار Word و محاسبه هزینه بر اساس ۱۸ الی ۲۰ سطر در صفحه (با فونت Arial یا Times New Roman به اندازه ۱۴ pt)

به عقیده بنده روش فوق روش خوبی برای برآورد هزینه می باشد، چرا که می توانید با تقریب خوبی هزینه نهایی قابل پرداخت ترجمه خود را تخمین بزنید.

۲ – محاسبه هزینه ترجمه متن به ازای تعداد کلمات متن خام. به عقیده بنده، این روش، روش بسیار مناسبی برای محاسبه هزینه های ترجمه است، چراکه مشتری تنها به ازای کلمات متن خود هزینه پرداخت می نماید، نه به ازای صفحاتی که بعضاً ممکن است سطور نصفه و نیمه و فضای خالی قابل توجه داشته باشند. میانگین هزینه ترجمه در این روش، ۱۰۰ الی ۲۵۰ ریال به ازای هر کلمه می باشد. ادامه مطلب