نوشته‌ها

تشخیص جدول بودن یا نبودن

تشخیص جدول بودن یا نبودن

تشخیص جدول بودن یا نبودنبه تازگی یکی از همکارانمان درباره یکی از پروژه های خود مطلبی را عنوان نمودند که ممکن است نقطه ابهام همکاران دیگر باشد.

 

مرکز محترم ترجمه Trans24

با سلام و احترام

در خصوص موارد مطروحه در نامه آن مرکز لازم به ذکر است:

تصاویر مورد نظر شامل نمودار سیر پیشرفت (تصویر ۲) و جدول حاوی نام شرکت های مختلف می باشد. ادامه مطلب