نوشته‌ها

اینترنت بانک آینده

اینترنت بانک آینده و مشکل فنی پیش آمده

اینترنت بانک آینده و مشکل فنی پیش آمدهاینترنت بانک آینده و مشکل فنی پیش آمده

به استحضار همکاران گرامی می رساند، با توجه به اینکه فرآیند تسویه حساب های ماهیانه از طریق دو بانک صورت می پذیرد، با توجه به بروز مشکل فنی در اینترنت بانک آینده، تسویه حساب های ماه جاری تا تاریخ ۰۸ مهرماه صورت خواهد پذیرت. لطفاً در صورت عدم دریافت ایمیل و وجه پرداختی تا تاریخ ۰۹ مهرماه، با مرکز مکاتبه فرمایید.

با سپاس،

امور مالی

به استحضار همکاران گرامی می رساند، با توجه به اینکه فرآیند تسویه حساب های ماهیانه از طریق دو بانک صورت می پذیرد، با توجه به بروز مشکل فنی در اینترنت بانک آینده، تسویه حساب های ماه جاری تا تاریخ ۰۸ مهرماه صورت خواهد پذیرت. لطفاً در صورت عدم دریافت ایمیل و وجه پرداختی تا تاریخ ۰۹ مهرماه، با مرکز مکاتبه فرمایید.

اطلاعیه امور مالی: تغییر شرایط و ضوابط پرداخت

اطلاعیه امور مالی: تغییر شرایط و ضوابط پرداخت

اطلاعیه امور مالی: تغییر شرایط و ضوابط پرداختبه اطلاع کلیه همکاران مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، بنا به درخواست جمعی از همکاران و بررسی و تصمیم مدیریت مرکز، با توجه به وارانتی رایگان ۴۸ ساعته خدمات مرکز و لزوم گذشتن حداقل ۴۸ ساعت از زمان تحویل پروژه به مشتریان قبل از انجام تسویه حساب با همکاران، لذا برای تسویه حساب کامل حق الزحمه های هر ماه در حساب های همان ماه و موکول نشدن پرداخت های آخر ماه به ماه بعد، از این پس کلیه حساب ها در روز دوم یا سوم ماه بعد پرداخت خواهند شد. مزیت روش جدید آن است که پروژه هایی که به عنوان مثال در روزهای ۲۹، ۳۰، و ۳۱ ماه توسط همکاران تحویل می شود، در پرداختی های همان ماه محاسبه و تسویه خواهند شد، و نه در تسویه حساب ماه بعد.

همکاران گرامی می توانند جزئیات بیشتر را در بند (۱) ماده (۱۹) شرایط و ضوابط همکاری مطالعه فرمایند.

با تقدیم احترام،

امور مالی

مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24