نوشته‌ها

بدینوسیله نتایج آزمون گویندگی صدا که در دو مرحله در شهریورماه 1392 برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می‌گردد. گفتنی است این آزمون در مرحله اول (سنجش صدا) و در مرحله دوم (ضبط آزمون صدا) در استودیو برگزار گردید، که نتایج به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد. ادامه مطلب