نوشته‌ها

ترجمه مقاله رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان آزمایشگاه از راه دور دنیای مجازی سه بعدی برای کمک به طراحی سیستم های پیشرفته DAQ تعریف شده توسط کاربر بر اساس FlexRIO و EPICS