نوشته‌ها

معرفی انواع ترجمه شفاهی

معرفی انواع ترجمه شفاهیمعرفی انواع ترجمه شفاهی

با گسترش علم، جهانی سازی و به تبع آن، لزوم توسعه ارتباطات بین المللی، برقراری ارتباط مؤثر بین شرکت ها و سازمان ها و افراد (در مجامع علمی) امری مهم و ضروریست. این ارتباطات از طریق نمایشگاه ها، کنفرانس های بین المللی، همایش های جهانی، اجلاس بین المللی، سمپوزیوم های دوره ای و برنامه هایی از این قبیل میسر می گردد.

در کنار غنای مطالب ارائه شده در این مجامع، کیفیت و نحوه ارائه آنها به زبان انگلیسی به عنوان زبان واحد بین المللی و بالعکس (نمایشگاه ها، کنفرانس ها، اجلاس و سمینارهای بین المللی داخلی) حائز اهمیت است. لذا زمانیکه سخنران تسلط کامل برای ارتباط با مخاطبین به زبان انگلیسی یا فارسی ندارد، لزوم بهره گیری از مترجم همزمان امری ضروری خواهد بود.

ادامه مطلب