نوشته‌ها

نتایج آزمون ترجمه فیلم و فایل صوتی

نتایج آزمون ترجمه فیلم و فایل صوتی – مرداد ۱۳۹۲

ترجمه فیلم و فایل صوتی

ترجمه فیلم و فایل صوتی

نتایج آزمون منتشر شد

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در آزمون مرداد ماه ۱۳۹۲  مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، نتایج آزمون ترجمه فیلم و فایل صوتی به شرح ذیل اعلام می گردد.

توضیحات درباره اطلاعات جدول نتایج آزمون در ذیل آن درج شده اند.

شایان ذکر است، تنها نتایج آزمون افرادی در جدول زیر درج شده که حداقل در یکی از آزمون ها، در یکی از رتبه بندی ها قرار گرفته باشند. افرادی که کد داوطلبی آنها  در جدول ذیل درج نشده است، در آزمون پذیرفته نشده اند و امیدواریم بتوانند با تلاش بیشتر در آزمون های بعدی مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 شرکت کرده و حائز رتبه همکاری با این مجموعه گردند. ادامه مطلب