نوشته‌ها

ترجمه مقاله روانشناسی

Language-related values, reading amount, and reading comprehension in students with migration backgrounds Background. Although various studies on general language performance have inves­tigated determinants of students’ reading comprehension (e.g., reading amount), they have paid insufficient attention to how students perceive parental values influence their language-related values and behaviour – and, as a consequence, their performance. This […]

استفاده از جستجوی اینترنتی برای ترجمه واژگان تخصصیاستفاده از جستجوی اینترنتی برای ترجمه واژگان تخصصی

همه افرادی که دستی در ترجمه دارند می دانند که متأسفانه واژه نامه ها و لغت نامه های موجود در بازار ایران به تنهایی پاسخگوی نیاز ترجمه یک مترجم نیستند. اغلب واژه نامه ها جسته گریخته و پراکنده بوده و دیکشنری Babylon که مجموعه ای از دیکشنری های غیررسمی و بعضا غیرمعتبر (اشاره به glossaryهای منتشر شده توسط افراد) است نیز در بسیاری از موارد چندان کارا نیست. تلاش های داخلی نیز نظیر دیکشنری های نارسیس و دیکشنری های آنلاین نیز اغلب کپی برداری از محتوای همدیگر کرده و نتایج یکسانی را ارائه می دهند تا بگویند “ما نیز هستیم”. ادامه مطلب