نوشته‌ها

آیندۀ نرم افزارهای ترجمه چه چیزی در راه است؟

آیندۀ نرم افزارهای ترجمه: چه چیزی در راه است؟

نکاتی برای رسیدن به ترجمه با کیفیت (۱)

ترجمه مقاله روانشناسی

ترجمه مقاله تخصصی رشته روانشناسی

Language-related values, reading amount, and reading comprehension in students with migration backgrounds Background. Although various studies on general language performance have inves­tigated determinants of students’ reading comprehension (e.g., reading amount), they have paid insufficient attention to how students perceive parental values influence their language-related values and behaviour – and, as a consequence, their performance. This […]

استفاده از جستجوی اینترنتی برای ترجمه واژگان تخصصی

استفاده از جستجوی اینترنتی برای ترجمه واژگان تخصصیاستفاده از جستجوی اینترنتی برای ترجمه واژگان تخصصی

همه افرادی که دستی در ترجمه دارند می دانند که متأسفانه واژه نامه ها و لغت نامه های موجود در بازار ایران به تنهایی پاسخگوی نیاز ترجمه یک مترجم نیستند. اغلب واژه نامه ها جسته گریخته و پراکنده بوده و دیکشنری Babylon که مجموعه ای از دیکشنری های غیررسمی و بعضا غیرمعتبر (اشاره به glossaryهای منتشر شده توسط افراد) است نیز در بسیاری از موارد چندان کارا نیست. تلاش های داخلی نیز نظیر دیکشنری های نارسیس و دیکشنری های آنلاین نیز اغلب کپی برداری از محتوای همدیگر کرده و نتایج یکسانی را ارائه می دهند تا بگویند “ما نیز هستیم”. ادامه نوشته