نوشته‌ها

ترجمه مدارک جهت اخذ پذیرش از دانشگاه ها

ترجمه مدارک

مدارکی که باید به دانشگاه ها ارسال شود باید به زبان دانشگاه مربوطه که معمولا انگلیسی خواهد بود ترجمه رسمی شوند. دارالترجمه های رسمی مورد تایید دادگستری که در سراسر کشور وجود دارند این کار را برایتان انجام می دهند.

روند ترجمه مدارک

مراحل ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: ادامه مطلب