نوشته‌ها

رفع مشکل اتصال مشترکین شرکت شاتل (Shatel)

رفع مشکل اتصال مشترکین شرکت شاتل

رفع مشکل اتصال مشترکین شرکت شاتل

به اطلاع کلیه کاربران مشتریان عزیز می رساند، مشکل اتصال کاربران شرکت شاتل که نمی توانستند به هیچکدام از دامنه های این مجموعه (itrans24.com و trans24.ir) متصل شوند، پس از پیگیری های متعدد و همکاری مسئولین فنی شرکت شاتل در DNS سرورهای شاتل شناسایی و برطرف گردید. لذا از این پس، امیدواریم کلیه کاربران و مشترکین شرکت شاتل بتوانند با سرعت بالا و بدون هرگونه مشکلی از سایت و خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 استفاده نمایند.

با تشکر ویژه از سرکار خانم همدانی کارشناس پشتیبانی فنی شرکت شاتل

مرکز ترجمه و نگارش محتوای ترنس ۲۴

به اطلاع کلیه کاربران مشتریان عزیز می رساند، مشکل اتصال کاربران شرکت شاتل که نمی توانستند به هیچکدام از دامنه های این مجموعه (itrans24.com و trans24.ir) متصل شوند، پس از پیگیری های متعدد و همکاری مسئولین فنی شرکت شاتل در DNS سرورهای شاتل شناسایی و برطرف گردید. لذا از این پس، امیدواریم کلیه کاربران و مشترکین شرکت شاتل بتوانند با سرعت بالا و بدون هرگونه مشکلی از سایت و خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 استفاده نمایند.به اطلاع کلیه کاربران مشتریان عزیز می رساند، مشکل اتصال کاربران شرکت شاتل که نمی توانستند به هیچکدام از دامنه های این مجموعه (itrans24.com و trans24.ir) متصل شوند، پس از پیگیری های متعدد و همکاری مسئولین فنی شرکت شاتل در DNS سرورهای شاتل شناسایی و برطرف گردید. لذا از این پس، امیدواریم کلیه کاربران و مشترکین شرکت شاتل بتوانند با سرعت بالا و بدون هرگونه مشکلی از سایت و خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 استفاده نمایند.به اطلاع کلیه کاربران مشتریان عزیز می رساند، مشکل اتصال کاربران شرکت شاتل که نمی توانستند به هیچکدام از دامنه های این مجموعه (itrans24.com و trans24.ir) متصل شوند، پس از پیگیری های متعدد و همکاری مسئولین فنی شرکت شاتل در DNS سرورهای شاتل شناسایی و برطرف گردید. لذا از این پس، امیدواریم کلیه کاربران و مشترکین شرکت شاتل بتوانند با سرعت بالا و بدون هرگونه مشکلی از سایت و خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 استفاده نمایند.