نوشته‌ها

اختلال در خطوط تلفن ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

اختلال در خطوط تلفن ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

اختلال در خطوط تلفن ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

اختلال در خطوط تلفن 1393/10/06بدینوسیله به اطلاع مشتریان و همکاران محترم می رساند، به دلیل وجود اختلال در تلفن های ثابت، پاسخگویی تلفنی امروز شنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۳ با مشکل روبرو می باشد.

لذا ضمن عرض پوزش، از آنجایی که پاسخگویی از طریق خطوط همراه جوابگوی تعداد تماس ها نمی باشد، درخواست می گردد حتی الامکان تا برطرف شدن مشکل خطوط، از طریق ایمیل مکاتبه فرموده یا یکشنبه مجدداً از طریق تلفن با ما در تماس باشید. امیدواریم این مسئله تا فردا برطرف گردد.

با سپاس فراوان

مرکز ترجمه و نگارش محتوای ترنس ۲۴

لذا ضمن عرض پوزش، از آنجایی که پاسخگویی از طریق خطوط همراه جوابگوی تعداد تماس ها نمی باشد، درخواست می گردد حتی الامکان تا برطرف شدن مشکل خطوط، از طریق ایمیل مکاتبه فرموده یا یکشنبه مجدداً از طریق تلفن با ما در تماس باشید. امیدواریم این مسئله تا فردا برطرف گردد.لذا ضمن عرض پوزش، از آنجایی که پاسخگویی از طریق خطوط همراه جوابگوی تعداد تماس ها نمی باشد، درخواست می گردد حتی الامکان تا برطرف شدن مشکل خطوط، از طریق ایمیل مکاتبه فرموده یا یکشنبه مجدداً از طریق تلفن با ما در تماس باشید. امیدواریم این مسئله تا فردا برطرف گردد.لذا ضمن عرض پوزش، از آنجایی که پاسخگویی از طریق خطوط همراه جوابگوی تعداد تماس ها نمی باشد، درخواست می گردد حتی الامکان تا برطرف شدن مشکل خطوط، از طریق ایمیل مکاتبه فرموده یا یکشنبه مجدداً از طریق تلفن با ما در تماس باشید. امیدواریم این مسئله تا فردا برطرف گردد.لذا ضمن عرض پوزش، از آنجایی که پاسخگویی از طریق خطوط همراه جوابگوی تعداد تماس ها نمی باشد، درخواست می گردد حتی الامکان تا برطرف شدن مشکل خطوط، از طریق ایمیل مکاتبه فرموده یا یکشنبه مجدداً از طریق تلفن با ما در تماس باشید. امیدواریم این مسئله تا فردا برطرف گردد.