نوشته‌ها

آموزش ویدئویی رفع خودکار ایرادات فاصله گذاری در نرم افزار Word

آموزش ویدئویی رفع خودکار ایرادات فاصله گذاری در نرم افزار Word

آموزش ویدئویی رفع خودکار ایرادات فاصله گذاری در نرم افزار Wordیکی از مسائلی که در ارائه مطلب در قالب فایل Word مسئله ساز است، ایرادات قالب بندی (Formatting) از نوع فاصله گذاری (Spacing) است. راه حل برطرف کردن این ایرادات بازخوانی کامل متن و انجام اصلاحات به صورت دستی است.

اما آیا راه حل آسان تری نیز وجود دارد؟ بله!

شما می توانید با استفاده از امکان Search-Replace در نرم افزار Word، ایرادات فاصله گذاری را به طور خودکار برطرف کنید.

پس از مشاهده این آموزش ویدئویی خواهید توانست:

  1. ایرادات فاصله گذاری بین ویرگول، نقطه، و پرانتز را به طور خودکار و در کسری از ثانیه در کل متن اصلاح کنید.
  2. نیم فاصله را در متون خود درج نمائید. ادامه مطلب

آموزش چگونگی قرار دادن یادداشت (Comment) در نرم افزار Word

آموزش چگونگی قرار دادن یادداشت (Comment) در نرم افزار Word

مخاطب: مشتریان، مترجمین و ویراستاران

قرار دادن یادداشت یا نظر (Comment) در سندهای Word به شما کمک می کند بدون نیاز به تایپ یادداشت در متن فایل Word یا در فایل یا نامه جداگانه، نسبت به ایراد نقطه نظرات خود برای مخاطبین اسناد نوشتاری، ارتباط خوب و دقیقی را با محتوا و آنها برقرار کنید. بدین طریق می توانید برای هر کاراکتر یا هر کلمه یادداشت یا نظر شخصی خودتان را قرار دهید. جالب اینجاست که نظرات هر شخص در سند Word، با Initials یا مخفف نام و نام خانوادگی تنظیم شده در بخش تنظیمات کاربر Word نمایش داده می شود. بدین ترتیب در طی فرآیند پروژه، به راحتی می توانید روند پیشرفت پروژه بر مبنای یادداشت های افراد ذی نفع و تاریخ و زمان ثبت یادداشت را دنبال نموده و پروژه خود را تکمیل نمائید. ادامه مطلب