نوشته‌ها

آموزش چگونگی قرار دادن یادداشت (Comment) در نرم افزار Word

آموزش چگونگی قرار دادن یادداشت (Comment) در نرم افزار Word

مخاطب: مشتریان، مترجمین و ویراستاران

قرار دادن یادداشت یا نظر (Comment) در سندهای Word به شما کمک می کند بدون نیاز به تایپ یادداشت در متن فایل Word یا در فایل یا نامه جداگانه، نسبت به ایراد نقطه نظرات خود برای مخاطبین اسناد نوشتاری، ارتباط خوب و دقیقی را با محتوا و آنها برقرار کنید. بدین طریق می توانید برای هر کاراکتر یا هر کلمه یادداشت یا نظر شخصی خودتان را قرار دهید. جالب اینجاست که نظرات هر شخص در سند Word، با Initials یا مخفف نام و نام خانوادگی تنظیم شده در بخش تنظیمات کاربر Word نمایش داده می شود. بدین ترتیب در طی فرآیند پروژه، به راحتی می توانید روند پیشرفت پروژه بر مبنای یادداشت های افراد ذی نفع و تاریخ و زمان ثبت یادداشت را دنبال نموده و پروژه خود را تکمیل نمائید. ادامه مطلب