نوشته‌ها

حذف انگیزه نامه ویزای آلمان

حذف انگیزه نامه ویزای آلمان

مطابق با خبرهای واصله، با برونسپاری فرآیند پردازش مدارک ویزای دانشجویی آلمان به Visametric، اثری از Motivation Letter یا انگیزه نامه ویزای دانشجویی آلمان در مدارک درخواستی ویزای دانشجویی دیده نمی شود. در حالیکه گمانه زنی درباره تثبیت شرایط و مدارک مورد نیاز در هاله ای از ابهام است، به نظر می رسد متقاضیان جدید اخذ ویزای دانشجویی آلمان درباره محتوای Declaration of the Study Project یا بیانیه پروژه تحصیلی که باید به صورت دستنویس در محل Visametric تکمیل و امضاء شود دچار سردرگمی هستند، و به نوعی متقاضیان آغازین ورود به این مؤسسه تا پایدار شدن شرایط پردازش ویزا توسط مؤسسه یاد شده دوران چالش برانگیزی را پشت سر بگذارند. امیدواریم هرچه سریعتر محتوای فرم یاد شده مشخص شود تا دانشجویان محترم بتوانند با آمادگی قبلی در محل ویزامتریک حضور پیدا کرده و فرآیند صدور ویزای دانشجویی آنها تسهیل گردد.