نگارش SoP چه جایگاهی در فرآیند اپلای برای پذیرش در دانشگاه های خارجی دارد؟

,

به انگیزه نامه به عنوان بخش جالب و جذاب فرآیند اپلای نگاه کنید. این بخش از اپلیکیشن شما جایی است که کمیته پذیرش نسبت به شخصیت شما و چیزی فراتر از کارنامه و ریز نمرات، نتایج آزمون ها و رزومه شما شناخت پیدا می کند. لذا SoP فرصت مناسبی فراهم می آورد تا خود را ورای ریز نمرات، سوابق علمی و دانشگاه محل تحصیلتان، به عنوان شخصی جذاب و هدفمند معرفی کنید.