فرمت نگارش SoP چگونه است؟

فرمت مورد قبول اغلب دانشگاه های جهان به شرح زیر است:

  • اندازه صفحه: A4
  • قلم: Times New Roman
  • اندازه قلم: ۱۲
  • حاشیه صفحه: ۱ اینچ یا ۲٫۵۴ سانتی متر
  • فاصله سطرها: ۱ یا ۱٫۵ سطر