عمده سؤالاتی که در مصاحبه پذیرش پرسیده می شوند کدامند؟

۱۰ سؤال عمده که در مصاحبه های پذیرش که عمدتاً از طریق اسکایپ، تلفن و یا حضوری برگزار می شوند عبارتند از:

۱) چرا برای این دوره اپلای کردید؟

۲) اهداف شما برای آینده کدامند؟ این دوره چگونه کمک می کند تا به این اهداف دست یابید؟

۳) چه مهارت هایی را با خود به این دوره می آورید؟ چگونه به استاد راهنمای خود در انجام طرح پژوهشی ایشان کمک خواهید کرد؟

۴) یک طرح پژوهشی که قبلاً روی آن کار کرده اید را به طور مختصر شرح دهید.

۵) اساتید شما چگونه شما را توصیف می کنند؟

۶) تجاربیات قبلی شما چگونه شما را برای تحصیلات تکمیلی در دوره دانشگاه ما آماده ساخته اند؟

۷) به نظر شما بزرگترین چالشی که در دوران تحصیل در رشته مورد نظرتان در دانشگاه ما با آن روبرو خواهید شد کدام است؟

۸) چنانچه در این دوره پذیرفته شوید، چه برنامه ای دارید؟

۹) چگونه در حوزه تخصصی خودتان مشارکت خواهید کرد؟

۱۰) از بین این همه متقاضی چرا باید شما را انتخاب کنیم؟