حجم SoP چند صفحه یا چند کلمه است؟

, ,

برخی اوقات دانشگاهی که برای آن اپلای می کنید دستورالعمل مشخصی درباره نحوه نگارش SoP در اختیار شما قرار می دهد. این دستورالعمل اغلب در برگیرنده موضوعات یا سؤالاتی است که در نگارش SoP باید به آنها بپردازید. همچنین، شامل تعداد صفحات SoP و یا تعداد کلمات انگیزه نامه شما خواهد بود. با این حال، اغلب دانشگاه ها دست شما را برای نگارش SoP باز گذاشته و هر حجمی از محتوا را می توانید برای آنها نوشته و ارسال کنید. اما، طی تجربه چندین ساله ما، چنانچه محدودیت خاصی برای حجم SoP برای شما در نظر نگرفتند، بهتر است حداکثر حجم SoP خود را حداکثر ۲ صفحه (۸۰۰ کلمه تا ۱۳۰۰ کلمه) در نظر بگیرید، چراکه بیش از آن، نه شما حوصله خواندن آنرا دارید، و نه مأمور بررسی اپلیکیشن شما وقت چنین کاری را دارد.

فراموش نکنید، برای مأمور بررسی پرونده اپلای، شما صرفاً یک متقاضی از میان صدها متقاضی دیگر هستید. پس با نگارش چندین صفحه SoP، حوصله ایشان را سر نبرید! این نکته مهم در نوشتن SoP، به ویژه برای نگارش انگیزه نامه سفارت در موفقیت شما تعیین کننده است. به هنگام نوشتن SoP سفارت، جانب احتیاط را رعایت کنید و فقط و فقط آنچه از شما خواسته شده را بنویسید (در بیشتر اوقات حداکثر در یک صفحه). برای اطلاع بیشتر از حجم مجاز SoP سفارت، فهرست مدارک و ملزومات ویزای دانشجویی مورد نظرتان را با دقت مطالعه کنید.