به طور کلی چه خدماتی برای اپلای و اخذ پذیرش دانشگاه ارائه می کنید؟

, , ,

سایر خدمات مرتبط با اپلای و اخذ پذیرش دانشگاه های خارجی که توسط این مرکز ارائه می شوند عبارتند از:

لازم به ذکر است، چنانچه هرکدام از اسناد بالا را خودتان نوشته باشید، می توانیم در زمینه تحلیل، ویرایش و بهینه سازی اسناد از پیش نوشته شما یاری رسانتان باشیم.