به دلیل برخی مشکلات، معدل من پایین است و درسم به درازا کشیده شد. آیا باید در نگارش SoP به این موارد اشاره کنم؟

درصورتیکه در دستورالعمل دانشگاه الزامی در این رابطه وجود ندارد، بهتر است به بیان نقاط ضعف و شکست های خود نپردازید! فراموش نکنید، SoP جایی است که باید در آن بدرخشید! در چنین شرایطی، نقاط ضعف، شرایط خاص، ناکامی های تحصیلی و سایر موارد منفی را می توانید در یک کاورلتر پیوست، آن هم به طور مختصر، بیان کنید. توجه داشته باشید که توضیح بیش از حد و آسمان و ریسمان به هم بافتن اشتباه مهلکی است که فرصت جبران آنرا نخواهید داشت!