آیا لازم است عنوان Statement of Purpose را در بالای انگیزه نامه شخصی درج کنم؟

,

بله، لازم است. عنوان Statement of Purpose, Motivation Letter, Personal Statement یا هر عنوان دیگری که برای بیانیه هدف یا انگیزه نامه از سوی دانشگاه مشخص شده را با قلم Bold در وسط و بالای صفحه اول SoP خود درج کنید. سپس متن انگیزه نامه را از ۱ یا ۲ سطر پایین تر شروع کنید. البته کاری که ما می کنیم این است که متن SoP را از سطر بعدی شروع می کنیم و از تنظیمات Paragraph، اندازه Spacing پس از پایان پاراگراف را ۱۰pt تعریف می کنیم.