در این بخش می توانید نمونه کار ترجمه فیلم مستند آلودگی های نفتی و صداگذاری ( دوبله فیلم ) را تماشا کنید.

سلب مسئولیت

فیلم‌های مستند مندرج در این صفحه به درخواست مشتری ترجمه و برای استفاده شخصی/داخلی به ایشان ارائه گردیده و مطابق شرایط و ضوابط خدمات مرکز، هرگونه انتشار یا استفاده تجاری از آثار منوط و مشروط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط می باشد.