نمونه بیانیه هدف (SOP) تحلیل شده برای اخذ پذیرش در رشته MBA

,
نتایج آزمون نوبت چهارم جذب مترجمین همکار

نمونه بیانیه هدف (SOP) تحلیل شده برای اخذ پذیرش در رشته MBA

سلب مسئولیت

نمونه های بیانیه هدف (SOP) موجود در این پایگاه، متون واقعی هستند که توسط متقاضیان پذیرش در دانشگاه های آمریکایی نوشته و ارسال شده اند. این متون توسط مرکز ترجمه و نگارش محتوای Tran24 نوشته نشده اند. این متون به غیر از اسامی و مشخصات نگارندگان آنها، دستخوش هیچ تغییر دیگری نشده اند. مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 هیچگونه ادعایی مبنی بر بی نقص بودن این متون SOP ندارد، اما به این دلیل در پایگاه اطلاع رسانی ما قرار داده شده اند که بر این باوریم که حاوی نکاتی هستند که متقاضیان به هنگام نگارش بیانیه هدف (SOP) باید مورد توجه ویژه قرار دهند. جنبه های متعددی نیز وجود دارد که متقاضیان باید از آنها بر حذر باشند، که در بیانیه هدف های (SOP) نقد شده مورد اشاره قرار گرفته اند.

به کاربران و مخاطبین سایت Trans24 پیشنهاد می کنیم که به هنگام استفاده از این نمونه ها و نقد آنها، احتیاط نمایند. همچنین، مصرانه و مجدانه اخطار می نمائیم که متقاضیان به هیچ وجه از متون موجود کپی برداری ننمایند، چراکه سرویس ها و نرم افزارهای متعددی در دسترس دانشگاه ها و کمیته های پذیرش وجود دارد که می تواند متون ارسالی توسط متقاضیان را از حیث Plagiarism و کپی برداری مورد بررسی قرار دهد. اما در صورتیکه که تصمیم شما بر آن باشد که از متون حاضر کپی برداری نموده و در بیانیه هدف (SOP) خود استفاده نمائید، هرگونه مسئولیت و پیامد ناشی از این عمل بر عهده شخص شما خواهد بود.

بدینوسیله یادآور می شویم که متون SOP حاضر برای یاری رسانی جهت نگارش بهتر SOP فراهم گردیده و به هیچ وجه میانبر برای رسیدن به SOP متمایز و منحصر به فرد شما به حساب نمی آید. برای نگارش SOP منحصر به فرد و متمایز خود می توانید به صفحه خدمات نگارش انگیزه نامه مراجعه نمائید.در صورت وجود هرگونه ابهام درباره این متن سلب مسئولیت، لطفاً ابتدا به صفحه “سؤالات متداول“، و در صورت عدم موفقیت در یافتن جواب، با ما تماس حاصل فرمائید. بدیهی است سؤالات ارسالی کاربران که قبلاً در صفحه یاد شده پاسخ داده شده است، بی پاسخ خواهد ماند.

خواسته دانشگاه مقصد

شرح صادقانه ای از خودتان با تکیه بر صفات شخصیتی، ارزش ها و شایستگی هایی که به نظرتان در تحصیلات تکمیلی پیش روی شما تأثیرگذار خواهد بود بنویسید. آنچه به عنوان مهم ترین موفقیت های حرفه ای و یا تحصیلی خود می دانید بیان کنید.

[hr]

چکیده تحلیل SOP

این بیانیه هدف (SOP)، انشا و متنی جامع و کامل است. برخی ایده های بیان شده در این متن برای بیانیه هدف های (SOP) دیگر حکم طلا دارد – توضیح نویسنده در مورد چگونگی تأسیس و مشارکت در اداره FOE، خود انشایی جداگانه را می طلبد، و می تواند بیانگر چگونگی استفاده او از مهارت های رهبری و کار تیمی باشد. تجربه ایشان در پیاده سازی نظام ERP نیز می تواند به عنوان نمونه ای از مهارت های کار تیمی و مدیریت پروژه قلمداد شود. متقاضیان پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد MBA موظفند چندین انشا (SOP) برای هر Business School ارائه دهند. داشتن گنجینه بزرگی از تجربیات در چنین زمانی کمک می کند. همچنین، نوشتن چندین بیانیه هدف (SOP) که می توانید برای هرکدام از این متون گستره محدودتری را در نظر گرفته و بیشتر وارد جزئیات شوید.

اما دیدگاه ما درباره این بیانیه هدف (SOP) این است که از حیث بیان “شرح صادقانه از نویسنده” کمی محدود و کوتاه بود. تنوع تجربیات نقطه اتکای بسیار خوبی است، اما یک یا چند پاراگراف در مورد سایر صفات و خصلت های شخصی نویسنده می توانست به غنای بیانیه هدف (SOP) ایشان بیفزاید.

هر بیانیه هدف (SOP) باید به طور جامع و کامل به سؤال مطرح شده توسط دانشگاه مقصد پاسخ دهد. البته، در نظر داشته باشید که این متقاضی به هیچ ارزش یا شایستگی که بر روی تحصیلات تکمیلی آتی او تأثیرگذار خواهد بود اشاره نمی کند. اینجا با موقعیت پیچیده ای روبرو هسمرکز: آیا صرفاً چون در متن صورت مسئله گفته شده که “برخی ارزش ها و شایستگی هایی که در تحصیلات تکمیلی پیش روی شما تأثیرگذار خواهد بود را بنویسید”، باید الزاماً به آنها اشاره کرد؟

در این بیانیه هدف (SOP)، نویسنده به کلی از بیان آنها صرفنظر کرده ، و به بیان ظرفیت های و شایستگی هایی که برای تحصیلات تکمیلی ارزشمند خواهد بود پرداخته است. ممکن است استثنائاً در این بیانیه هدف (SOP)، چنین عملکردی جوابگو باشد، چراکه صورت مسئله به طور کلی این سؤال را مطرح می کند که “شما چقدر مناسب و لایق تحصیلات تکمیلی هستید؟”. در بیانیه هدفی (SOP) با مضمون “نقاط قوت و ضعف خود را بیان کنید”، چنین استراتژی عمل نخواهد کرد. با این حال، انتخاب راه درست بسی دشوار است.

نمونه بیانیه هدف (SOP) تحلیل شده برای رشته MBA
MBA STATEMENT OF PURPOSE SAMPLE

Write a candid description of yourself, stressing those personal qualities, assets, and liabilities that you feel will influence your graduate work. Describe what you consider to be your most important professional and / or academic achievement to date.
If one were to ask my friends to describe me they would describe me as a very pleasant, diverse, active and intelligent woman. I think one of my most distinguishing characteristics is the diversity of experiences I possess. I am a science student with a flair for the arts. I am a woman with technical aptitude and an interest in management. I also have a passion for traveling and understanding different cultures of the world. All these elements have given me a very broad outlook, with varying degrees of knowledge in a range of topics. I strongly believe that although some are not related directly, all these qualities will influence my graduate work.
My Engineering degree has given a strong foundation to my analytical skills since civil designing involves a lot of long, complex and intricate calculations and the application of basic math skills. Over the past four years, I have been working part-time with my family firm, SnMTech Systems. I am also the co-founder and active member with FOE - Friends of the Environment. I have assisted in the installation of Enterprise-wide Resource Planning (ERP) System at Blotech, a major Engineering Company. More than what I have studied in school and college, it has been these experiences that have shaped the person that I am today.
I believe that this unique blend of experiences has made me a woman with an original point of view. This blend has given me a broader perspective to and a good understanding of life and a goal to aim for. Among other things, I have this diversity of experience to offer Utah University. My most substantial accomplishment has been the success of the software upgradation project that I managed at SnMTech Systems Pvt. Ltd., New Delhi, where I have been working as a part time Associate Intern - Management Information Systems since 1994.
During the first two years of my work at SnMTech, I had an opportunity to observe and work with the existing system being used. Some of the software packages being used were outdated versions. I have always been in touch with the latest software packages thanks to the powerful PC I have at home and am quite used to working with a Graphical User Interface (GUI) environment. At the office, there was great deal of chaos while preparing reports that involved use of more than one software since compatibility between packages usually posed a problem. The difficulty we faced putting different files together led to the final report appearing rather haphazard sometimes.
I believe in providing and maintaining non-negotiable high standards and service. I recognized that shifting to a newer GUI based software would not only dramatically improve our documentation quality, but also increase productivity at the workplace. Presenting the pros and cons to the management of the upgradation was a very challenging task. I was asked to prepare a proposal regarding the upgradation of the firm's software. Initially, I imagined this project would be rather simple but it turned out to be among the most challenging and rewarding experiences of my life.
Through a firm-wide survey of operators and several one-on-one discussions of their own preferences and solutions, I found that while everybody wanted an upgradation, they had doubts since they would have to learn a whole set of new skills. In order to prepare a budget, I procured quotations from various vendors and analyzed possible combinations. I realized the necessity of a training course for the operators because most of them were not familiar with the GUI interface. I examined the various training classes that offered private in-house training for the employees. After a detailed analysis, I presented my report to the management in the next meeting. They were pleased with my efforts and pleasantly surprised at the cost of the project since it seemed to be comparatively less than what they had anticipated.
Once I was given the go-ahead, the next hurdle was to implement the proposal and coordinate the upgrading. To avoid any disturbance to the company's work, training sessions were planned after working hours. The upgrading took a week and the training of the operators took another two weeks. The really tough period started once the training personnel left. The management felt that it was my responsibility to see that the operators didn't face any problems once they actually started using the new software packages. I put in 60 to 70-hour weeks for the next three weeks before everyone was comfortable with the new system. While the benefits of using these packages were not immediately tangible, a few months later our clients acknowledged that the quality of the reports we sent them had improved considerably. In fact, a year later our firm decided to upgrade all of its software packages. I consider this to be a tacit compliment for my efforts.
This project required me to believe in myself and in what I thought was good for the company. I had to take a pro-active approach, take the initiative and play a leadership role in motivating people and executing the project to completion A good manager is one who can figure out where the problem lies, deal with it effectively by involving all the members of the company and improve the overall culture of the company. The problem I saw at SnMTech had to be resolved to sustain the company's image. The fact that I was able to pull off this task alone has boosted my confidence in my abilities.

[hr]

تحلیل بیانیه هدف (SOP)

پاراگراف ۱

پاراگراف آغازین خوبی است، به گونه ای که خلاصه ای از چند پاراگراف بعدی ارائه نموده و جذابیت فریبنده ای به متن می دهد – همچنین حس کنجکاوی مخاطب را به گونه ای بر می انگیزد که بخواهد ادامه بیانیه هدف (SOP) را بخواند (کاری که شما حتماً باید انجام دهید). اگرچه، نویسنده می توانست به راحتی جمله اول را حذف کند – جمله دوم می توانست مقدمه بهتر و مجاب کننده تری برای بیانیه هدف (SOP) باشد.

پاراگراف ۲

در اینجا نویسنده بیانیه هدف (SOP) ریسمان بیان تمایز را در دست گرفته است. توجه داشته باشید که در اینجا تأکید زیادی روی جنبه های پر اهمیت در یک دوره MBA نظیر مهارت های تحلیلی قوی (strong analytical skills)، مهارت های ریاضی (math skills)، و تجربه کاری (work experience) شده است. نویسنده به خوبی نشان می دهد که صرفنظر از تحصیل در دانشگاه، وقتش را تلف نکرده است. او توانسته در این دوره تجربه کاری شایانی کسب نماید و کاری نیز برای محیط زیست انجام داده است. فعالیت ها و کارهای داوطلبانه برای افرادی که قصد دارند برای دوره های کارشناسی ارشد MBA پذیرش بگیرند مزیت قدرتمندی به حساب می آید – دانشگاه های خارجی افراد با باطن اجتماعی را دوست دارند! (این برای رشته های دیگر کمتر صادق است، اما ضرری ندارد بیان شود، به شرطی که شما را از فیلد یا گرایش اصلی تخصصی تان دور نکرده و نکند). در عین حال، چنین تجربه ای باید اصیل و متعلق به شخص شما باشد. لذا قبل از چنین ادعاهایی، بهتر است در کارهای اجتماعی و داوطلبانه شرکت کنید!

جمله آخر پاراگراف را تکمیل می کند. عبارت “my experiences have shaped me” زمانی ارزشمند است “اگر و تنها اگر” تجربیات ارزشمند و متمایزی داشته اید، و در برخی مواقع این امر می تواند توجیه کننده و جبران کننده سوابق تحصیلی و نمرات زیر متوسط باشد.

پاراگراف ۳

در این پاراگراف تمرکز موضوعی نویسنده تغییر می یابد. او به خوبی به ریسمان تمایزی که پیش تر بیان کردیم خاتمه می دهد. گفتن اینکه او در کنار سایر چیزها، تنوع تجربیات خود را نیز دارد ایده خوبی است – می توان از این جمله چنین برداشت کرد که ارزش ها و شایستگی های او حتی فراتر از آنچه در اینجا ذکر شده است می باشد، اما محدودیت فضا و حجم نگارش اجازه بیان سایر موارد را نمی دهد. توجه کنید که در نگارش بیانیه هدف (SOP) نباید از خود متشکر باشید، نباید دید از بالا داشته باشید، و نباید احساس کنید که علامه دهر شمائید!

پاراگراف ۴

در حالی که این پاراگراف به ظاهر مقدمه ای برای مسئله ای است که نویسنده با آن دست و پنجه نرم کرده است، در عین حال دو نکته را بیان می کند:

او در شرکت خانوادگی خود به طور مستمر فعالیت کرده و چشمش برای یافتن راه های بهبود و پیشرفت باز بوده است؛ و

او آشنایی خوبی با بسته های نرم افزاری مطرح داشته و بر کاربری رایانه مسلط است.

پاراگراف ۵

جمله اول ریسک و خطر این را دارد که خیلی پرشکوه به نظر می رسد، اما وقتی در کل به پاراگراف نگاه می کنیم، جدیت و صداقت نویسنده را می توانیم حس کنیم و شکمان تقریباً برطرف می شود.

پاراگراف ۶

پاراگراف خیلی نظام مند، سازماندهی شده، و جامع و کامل نوشته شده است. نکات مطرح شده در این پاراگراف ارزش ها و ظرفیت های هر متقاضی تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

پاراگراف ۷

این پاراگراف بلوغ و یادگیری قابل توجه حاصل از رویداد را نشان می دهد. مسئله، زمانی که راه کاری برای آن دارید حل نشده است – پیاده سازی و اجرای راه کار معمولاً بزرگترین مانع به شمار می آید. همچنین، او دریافته است که تغییرات سراسری در شرکت معمولاً نتایج آنی به همراه ندارند، و باید برای ارزیابی تأثیر آنها به مدت طولانی آنها را پیگیری کرد. دو جمله آخر نشان می دهد که پروژه اجرا شده بر روی طرز تفکر مدیریت شرکت هم تأثیرگذار بوده است که این نفوذ کلام و طرز تفکر قوی نویسنده را نمایش می دهد.

پاراگراف ۸

آنچه از پروژه دستگیر نویسنده شده است را بازتاب می کند. طبق گفته های او، به نظر می رسد که او واقعاً نیروی محرک پروژه بوده و این خود موفقیت بزرگی است. اما از دید کارشناسانه، بهتر بود یک یا دو خط در مورد اینکه چگونه توانست برای انجام کار بین اشخاص مختلف هماهنگی ایجاد کند می نوشت. پاراگراف پایانی خوبی بود.

[box style=”1″]

آیا می دانید؟

مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 با تکیه بر دانش و مهارت کارشناسان خبره خود در زمینه نگارش متون SOP و CV، آمادگی ارائه خدمات متمایز برای پذیرش حتمی شما در دانشگاه مورد نظرتان را دارد.

[btn link=”https://www.itrans24.com/sop.html” color=”forestGreen” size=”size-l”]خدمات نگارش SOP[/btn]

[/box]

2 پاسخ
  1. محمد گفته:

    سلام به دو عدد انگیزه نامه و متن توصیه نامه به زبان انگلیسی برای رشته ی MBA احتیاج دارم لطفا در صورت امکان به آدرس ایمیل بنده پیام بدید.

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *