ترجمه مقاله مهندسی کامپیوتر| کد LMMR6

ترجمه چکیده مقاله مهندسی کامپیوتر جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

3D virtual world remote laboratory to assist in designing advanced user defined DAQ systems based on FlexRIO and EPICS

iR10-3DLab is a platform devised to assist developers in the design and implementation of intelligent and reconfigurable FPGA-based data acquisition systems using EPICS and FlexR10 technologies. Although these architectures are very powerful in defining the behavior of DAQ systems, this advantage comes at the price of greater difficulty in understanding how the system works, and how it should be configured and built according to the hardware available and the processing demanded by the requirements of the diagnostics. In this regard, Virtual Reality technologies are highly effective at creating rich training scenarios due to their ability to provide immersive training experiences and collaborative environments. The designed remote laboratory is based on a 3D virtual world developed in Opensim, which is accessible through a standard free 3D viewer. Using a client-server architecture, the virtual world connects with a service running in a Linux-based computer executing EPICS. Through their avatars, users interact with virtual replicas of this equipment as they would in real-life situations. Some actions can be used to simulate the behavior of a real system to enhance the training process, while others can be used to make real changes remotely in the physical system.


آزمایشگاه از راه دور دنیای مجازی سه بعدی برای کمک به طراحی سیستم های پیشرفته DAQ تعریف شده توسط کاربر بر اساس FlexRIO و EPICS

چکیده

Irio-3DLab یک سکوی کاری برای کمک به توسعه دهندگان برای طراحی و پیاده سازی سیستم های کسب داده مبتنی بر FPGA قابل پیکربندی با استفاده از تکنولوژی های EPICS و FlexRIO است. گرچه این معماری ها در تعریف رفتار سیستم های DAQ خیلی قدرتمند هستند، اما حصول این پیشرفت ها نیاز به درک چگونگی کار سیستم و چگونگی پیکربندی بر اساس سخت افزارهای موجود و پردازش های مورد نیاز در نیازمندی ها دارد. در این رابطه، فناوری های واقعیت مجازی[1] به میزان زیادی در ایجاد سناریوهای آموزشی غنی به دلیل توانایی ارائه ی تجارب آموزشی همه جانبه و محیط های مشارکتی، موفق هستند. آزمایشگاه از راه دور طراحی شده بر اساس یک دنیای مجازی سه بعدی عمل می کند که تحت نرم افزار opensim توسعه داده شده است و از طریق یک نمایشگر سه بعدی رایگان استاندارد قابل دسترسی است. با استفاده از معماری خادم-مخدوم، دنیای مجازی به یک سرویس متصل می شود که بر یک کامپیوتر مبتنی بر لینوکس اجرا می شود که EPICS را اجرا می کند. کاربران از طریق آواتار خود، با پاسخ های مجازی تجهیزات، به همان شکلی که در موقعیت های زندگی-واقعی تراکنش انجام می دهند، پاسخ می دهند. برخی از عملیات را می توان برای شبیه سازی رفتار سیستم های دنیای واقعی برای بهبود فرآیند آموزش مورد استفاده قرار داد، در حالی که سایر عملیات را می توان برای انجام تغییرات واقعی از راه دور در سیستم های فیزیکی استفاده کرد.

کلیدواژه ها: آزمایشگاه از راه دور، دنیای مجازی، EPICS، کسب اطلاعات هوشمند.

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی مهندسی عمران، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.