ترجمه مقاله رشته مدیریت | کد K9E6U

ترجمه چکیده مقاله رشته مدیریت جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

Improving environmental performance through unit-level organizational citizenship behaviors for the environment: A capability perspective

ABSTRACT

Organizational citizenship behaviors for the environment (OCBEs) are increasingly advocated as a means of complementing formal practices in improving environmental performance. Adopting a capability perspective, we propose that a firm’s employee involvement capability translates into environmental performance through the manifestation of unit-level OCBEs, and that this relationship is amplified by a shared vision capability. In a cross-country and multi-industry sample of 170 firms, we find support for our hypotheses, shedding light on contextual determinants of OCBEs, and on how firms may engender a positive relationship between top-down environmental initiatives and bottom-up behaviors.

Keywords: Corporate greening, Employee involvement, Environmental performance, Informal behaviors, Organizational citizenship behaviors, Shared vision


بهبود عملکرد زیست محیطی از طریق رفتار شهروندی سازمانی در محیط زیست

چکیده

از رفتار شهروندی سازمانی در محیط زیست (OCBEs) به طور فزاینده‌ایی به عنوان وسیله‌ایی جهت تکمیل شیوه رسمی در بهبود عملکرد زیست محیطی، حمایت میشود.

ما پیشنهاد میکنیم جهت سازگاری با توانایی چشم انداز ایجاد شده از طریق OCBEs، توانایی مشارکت کارکنان به عملکردی زیست محیطی تبدیل شود و بوسیله توانایی به اشتراک گذاشته در این نظریه، رابطه آنها با محیط زیست بهبود یابد.

در تحقیقی در میان چندین کشور با 170 شرکت در صنایع مختلف و با مشخص شدن عوامل اثر گذار OCBE،  ما دریافتیم که از فرضیه ما در این رابطه پشتیبانی میشود و همچنین متوجه شدیم که چگونه شرکتها میتوانند با ایجاد ابتکارهای زیست محیطی از بالا به پایین، رابطه‌ایی مثبت را در رفتارهای کارمندان خود از پایین به بالا بوجود آورند.

ترجمه تخصصی مقاله مدیریت | ترجمه مقاله مدیریت |

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی مدیریت، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.