ترجمه مقاله  برق| کد NGT56

ترجمه چکیده مقاله مهندسی برق جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

Low-Voltage Electronics for the Stimulation of Biological Neural Networks Using Fully Complementary BiCMOS Circuits

Abstract

This paper describes low-voltage neural stimulating circuitry developed using fully complementary BiCMOS (FC-BiCMOS) process technology for providing charge-balanced bipolar stimulating currents to tissue in the central nervous system. The electronics features an FC-BiCMOS buffer, a 7-b biphasic current-output digital-to-analog converter, a 14-b frequency divider, a nonoverlapping two-phase clock generator, and an auto timeout safety scheme while driving any two of eight selected sites from 0 to ±126 ESA with ±2 ESA resolution. The circuit area is 1.6 mml in 3-ESm features. Micropower circuit techniques allow the probe to dissipate <10 pW in standby and operate at 10 MHz from ±2.5 V supplies.

Index Terms—BiCMOS, biomedical sensors, micropower cir-cuits, neural networks.


مدار الکترونیکی ولتاژ پایین برای تحریک شبکۀ عصبی زیستی با استفاده از مدار کاملاً مکمل BiCMOS

چکیده

این مقاله، مدارهای تحریک کنندۀ عصبی ولتاژ پایین با استفاده از تکنولوژی فرایند ” BiCMOS کاملاً مکمل” (FCBiCMOS)، برای ایجاد جریان تحریک دوقطبی با تعادل در بار الکتریکی، در بافت سیستم عصبی مرکزی، را توصیف می کند. مدار الکترونیکی دارای قسمت​های زیر است، یک بافر FC-BiCMOS ، مبدل دیجیتال به آنالوگ جریان خروجی دوفازی  7-b ، یک تقسیم کنندۀ فرکانس 14-b ، یک مولد ساعت دو مرحله​ای بدون همپوشانی (nonoverlapping)، و یک ویژگی ایمنی “تایم اوت” خودکار در هنگامی که هر کدام از دو انتخاب از هشت محل، از 0 تا  ±126μA با تفکیک  ±2μA بکار گرفته می شود. مساحت مدار  1.6mm2  در  3-μm تعیین شده است. استفاده از روش مدار میکروقدرت، اجازه می دهد تا میله (پراب) در هنگام آماده باش یا استاندآپ، استهلاک انرژ ی کوچکتر از  10μW داشته باشد و در هنگام کار، با استفاده از تغذیه کنندۀ ±2.5، با فرکانس 10MHz کار کند

اصطلاحات – BiCMOS، سنسورهای زیست پزشکی، مدارهای میکروقدرت، شبکه های عصبی

ترجمه مقاله مهندسی برق | ترجمه برق | ترجمه تخصصی مقاله برق |

ثبت سفارش سریع و آسان

لطفاً برای ثبت آنلاین سفارش، روی دکمه زیر کلیک کنید.